چه موانعی بر سر راه تبلیغات نتایج تحقیقات وجود دارد؟

[ad_1]

ایسنا/ خراسان رضوی ما در عصر تحقیقات علمی پیشرفته و توسعه دانش، فناوری و ظرفیت انسانی جدید در حل مشکلات و مسائل اجتماعی زندگی می کنیم که نتیجه تحقیقات و پیچیدگی ها و مشکلات اجتماعی و نیاز به زندگی و جلب توجه محققان است. . و ایجاد گروه هایی برای سازماندهی فعالیت ها.

جایگاه و اهمیت پژوهش در دنیای امروز بر همگان پوشیده نیست و امروزه تمامی پیشرفت ها و پیشرفت های بخش های مختلف در سایه تحقیقات علمی و متناسب با نیاز هر بخش است. محققین در پژوهشی با عنوان موانع کسب و کار برای پیشرفت تحصیلی بیان می کنند که پژوهش به ویژه تحقیقات دانشگاهی اساس بسیاری از فعالیت های علمی است و عامل مهمی در توسعه، پیشرفت و کسب دانش است.

این تحقیق توسط بیژن عبداللهی، استادیار گروه مدیریت، سیده طیبه موسوی امیری، دانشجوی دکتری آموزش عالی و ابراهیم آریانی، دانشجوی دکتری مدیریت، دانشگاه محقق اردبیلی انجام شده است که پیشنهاد می کند هر جامعه ای نسبت به طراحی سیستم های خرد و کلان اقدام کند. یک گذار موفقیت آمیز از یک اقتصاد صنعتی به یک اقتصاد دانش محور و مبتنی بر داده، طراحی و مدیریت کارآمد و مؤثر تحقیقات ضروری است.

تحقیقات علمی یک مطالعه پیچیده برای حل مشکل است و یکی از عوامل کلیدی در توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور است. دانشگاه مرکز این پژوهش است. علم و فناوری اختراع پروژه های تحقیقاتی است که کاربرد آنها در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و غیره به توسعه پایدار کمک می کند.

پژوهش یکی از ابزارهای رشد مادی و معنوی انسان بوده است و در این میان به تحقیق برای ارتقای سطح علم در تمامی مؤسسات آموزشی توجه شده است. یکی از موضوعات مهم در مؤسسات آموزشی و دانشگاه های بزرگ، پژوهش است. اگرچه چالش های زیادی برای پژوهش در کشور وجود دارد، اما در حال حاضر هزینه پژوهش در دانشگاه های کشور رو به افزایش است. اما هنوز تا رسیدن به سطح کشورهای توسعه یافته فاصله زیادی دارد که می تواند بر سرعت پیشرفت علمی تأثیر بگذارد.

بنابراین لزوم تدوین نظام جامع و جامع پژوهشی و برخورداری از نظام جامع پژوهشی برای توسعه نظام پژوهشی کشور امری حیاتی است و تمرکز بر مسائل پژوهشی و پژوهشگران این حوزه گامی در مسیر درست است. . همچنین در سند چشم انداز سال 204 به عنوان مهمترین سند جمهوری اسلامی ایران، مسیر توسعه و سرافرازی کشور از جمله کسب مقام اول در بین کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا در علم است. توسعه فنی و اقتصادی تعریف شده است، تنها از طریق رشد اقتصادی و توسعه آموزشی در سال 1404 امکان پذیر است.

دانشگاه ها در زمینه تحقیق و کاربرد آن وظایف بیشتری دارند

بدیهی است که دانشگاه ها در زمینه تحقیق و اجرای نتایج پژوهش در جهت ایجاد درآمد، رفاه اجتماعی، یادگیری، مشارکت و استقلال تحصیلی مسئولیت بیشتری دارند. این یافته ها همچنین به عنوان ابزاری برای گسترش مرزهای آموزشی برای مقابله با چالش هایی مانند بیکاری و ایجاد شغل، کاهش وابستگی به خارجی و افزایش استقلال، کمبود بودجه برای تحقیق و جبران خسارت و افزایش درآمد استفاده می شود و رفاه در محل را فراهم می کند. و دستیابی به توسعه پایدار.

متاسفانه علیرغم استقبال پژوهشگاه ها و دانشگاه ها و افزایش مداوم تحقیقات در این زمینه، انتقال آموزش به بخش صنعتی چندان موفق نبوده است. تنها درصد کمی موفقیت آمیز بوده است که نشان دهنده پیچیدگی مدل کسب و کار و امکاناتی است که آن راه اندازی کرده است و نیاز به تحقیقات عمیق تر در این زمینه و البته تفکر بیشتر در مورد چگونگی استفاده از این منابع برای دستیابی به آن است. موفقیت هدف مورد نظر

بزرگترین چالش مدیریتی برای مربیان و سرمایه گذاران این است که چگونه دانش عملی جدید خود را به یک جریان بازده اقتصادی برای بنیانگذاران، سرمایه گذاران و کارمندان تبدیل کنند. به بیان صریح، چالش اصلی اختراع نیست، بلکه تجارت آن است. به منظور مقابله با چالش ها و ساده سازی فرآیند بازاریابی آموزشی، باید استراتژی هایی برای تسهیل تجارت ایجاد شود.

با توجه به مشکلات و چالش‌هایی مانند عدم انجام تحقیقات معنادار و ناسازگاری پژوهش‌های انجام شده با انتظارات و نیازهای واقعی جامعه و عدم کسب نتایج تحقیقاتی توسط مدیران و تصمیم‌گیرندگان، تأثیر پژوهش بر آموزش، اقتصاد، جامعه و… و توسعه فرهنگی کند شده است. بنابراین ایجاد مواد پژوهشی و پژوهشی فرهنگی، تهیه ابزار پژوهشی و توجه ویژه به افزایش سرمایه گذاری پژوهشی و تحلیل موانع کسب و کار و نتایج تحقیقات آموزشی ضروری نیست.

تحقیقات علمی ملی نشان می دهد که آموزش تنها از طریق آموزش به دست نمی آید. در عوض، پژوهش تأثیر بسزایی در تولید و انتشار دانش علمی دارد و کشورهایی که پژوهش مستقل مؤثری ندارند، نتوانسته اند پیشرفت چشمگیری داشته باشند. از سوی دیگر، تمرکز بر موضوع ایده‌ها و نتایج تحقیقات بازاریابی امری اجتناب‌ناپذیر است و ناگزیر تنظیم‌کننده‌های ذیربط باید با تصمیم‌گیری دقیق بر آن تمرکز کرده و رویکردهای مناسبی را برای محیط پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها توصیف کنند.

در سازمان‌ها و دانشگاه‌های تحقیقاتی، بدون کسب و کار، موفقیت پژوهشی بی‌معنی است. همچنین ارائه ابزارهای پژوهشی و تحلیل چالش ها و موانع کارآفرینی در نتیجه تحقیقات دانشگاهی حائز اهمیت است. در تشریح نتایج می توان گفت که دانشگاه ها از همان ابتدا شاهد دو پیشرفت یا انقلاب بزرگ علمی در روند تکاملی خود بوده اند.

ایجاد فناوری سومین هدف دانشگاه هاست

اولین پیشرفت در اواخر قرن نوزدهم در آلمان اتفاق افتاد، جایی که تحقیقات به کارهای آکادمیک دانشگاه ها اضافه شد که منجر به ظهور و بلوغ گروه های تحقیقاتی در دانشگاه ها شد. انقلاب علمی دوم در اواخر قرن بیستم رخ داد که پس از کار آموزشی و پژوهشی، مفهوم نوآوری به عنوان سومین اصل اساسی دانشگاه ها مطرح شد که آن را دانشگاه متولی فعالیت های اخیر و دانشگاه نامیدند. . از بازرگانان

بنابراین، کار دانشگاه ها تنها آموزشی نیست، بلکه با تاکید بر اهداف ثانویه و ثالث خود، می توانند برای افزایش درآمد به سیستم ذهن آگاهی نسبت به رونق مانند تبلیغات روی آورند. بنابراین می‌توان گفت که دو هدف اصلی دانشگاه‌ها در حوزه آموزشی، انجام پژوهش و عمل است و کار آنها به تولید دانش جدید محدود نمی‌شود.

تحکیم ارتباط با صنعت از طریق انجام تحقیقات مشترک و ایجاد نهادهای مختلف از جمله مراکز توسعه فناوری و پارک‌های فناوری از جمله فعالیت‌هایی است که نقش مهمی در اجرای آموزش دارد و یکی از اهداف اصلی دانشگاه‌ها در مجموعه فعلی است. کسب و کار. . بنابراین می توان گفت که تمرکز اصلی ارتقای نتایج تحقیقات دانشگاهی، مشارکت اساتید و صنعت و ایجاد دانشگاه های کوچک وابسته به دانشگاه است.

از سوی دیگر، سیاست ها و هنجارهای وضع شده در سطح نهادی و دانشگاهی ممکن است به نتایج متفاوتی بین مراکز مختلف دخترانه در کشور منجر شود. سیاست دانشگاه در مورد چگونگی اجازه مالکیت فناوری، حق دانشمندان برای ورود به تجارت، نحوه انتقال وجوه انتقال فناوری و ارائه امکانات، تجهیزات و کمک های مختلف برای استفاده از فناوری کسب و کار یکی از موضوعات پیشرو است. به تفاوت در عملکرد دانشگاه ها وجود دارد.

این مطالعه در فصلنامه صلاحیت آموزشی و ارزیابی منتشر شده است.

انتهای پیام/

[ad_2]
sorsec

درباره ی admin_asooweb

مطلب پیشنهادی

هزینه اجاره مسکن در دهدشت جوانان را غرق در ناامیدی کرده است.

[ad_1] ایسنا/ کهگیلویه و بویراحمد کشیش جمعه دهدشت گفت: هزینه اجاره خانه در این شهرستان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.