برش آهن، مس، فولاد، استیل (5)

برش آهن، مس، فولاد، استیل
برش لیزر مس, دستگاه برش لیزر مس

این گونه گونى و بسیارى نه تنها در عرصه کالا و خدمات بلکه در حوزه هاى فکرى رشد داشته است. به این ترتیب تکنولوژى در کنار و هم برابر گوناگونى و بسیارى ساختارى و فیزیکى گوناگونى و بسیارى فکرى و اندیشه اى را که بنیاد دموکراسى مشارکتى اند پدید مى آورد و آن را شتاب مى بخشد . امّا احتمال این که نظام سیاسى توتالیتر در درون یک کشور و جامعه تمام انفورماتیک از جانب قدرت سیاسى که سرچشمه هاى اطلاعاتى بسیارى را در اختیار دارد شکل گیرد نیز دشوار است; یعنى دوام نخواهد داشت البته انگاره ما جامعه انفورماتیک است که شبکه هاى پخش دانایى و سامانه اطلاعاتى فراگیر دارد. به طور طبیعى در پیشرفته ترین جامعه هاى انفورماتیک دولت که جلوه گاه و سمبل قدرت سیاسى است از اطلاعات خام و پخته بهره مند است; در حالى که تمام جامعه از آن بى خبرند ولى این سبب نمى شود تا صاحبان چنین اطلاعاتى بتوانند نظام سیاسى توتالیتر را بر جامعه بپذیرانند; زیرا براى رسیدن به هدف حالت برون ذهنى بخشیدن و آشکارکردن چنین اطلاعاتى از راه رسانه هاى دیدارى شنیدارى نوشتارى سازمانهاى مربوط و…

برش لیزر مس

گوناگونى اطلاعات و ارتباطات و همچنین پخش فراگیر آن دو آغاز آموزش از سالهاى پایین انجامى براى آن در نظر نگرفتن در جامعه هاى فراصنعتى از شاهدهاى تجربى گوناگونى و بسیاریند. از آنچه تا کنون یاد شد نتیجه مى گیریم که تکنولوژى در جامعه هاى فراصنعتى با ساختار درونى و روند منطقى و طبیعى خویش حکومت و قدرت سیاسى را از حالت ویژه بودن به کسى و یا گروهى بیرون مى آورد و جایگاه مردم را در نظام سیاسى استوارى مى بخشد. در کشورهایى که تکنولوژى اطلاعات و ارتباطات فرسوده و گسترش نایافته است گمان این که یک نظام سیاسى توتالیتر از جانب کشورهایى که از تکنولوژى اطلاعاتى پیشرفته برخوردارند بر آنها بار شود بسیار زیاد است; همان گونه که امروز بیش تر کشورهاى اسلامى واپس نگه داشته شده تهاجم فرهنگى بیگانگان مستبد را تجربه مى کنند و براى رویارویى با آن با دشوارى رو به رویند. 3. گمان دیگرى که براى توتالیتر شدن نظام سیاسى آینده برده شده این است که: با پیشرفت تکنولوژى ارتباطات حیات اقتصادى سیاسى و فرهنگى بسیارى از کشورها به هم پیوند خورده است و ادامه و کارامدى چنین پیوندى به دگرگونیهاى زیر ساختارى و پدید آوردن سازمانهایى که هم از نظر ساختارى و هم ازجهت کارکرد فراسوى ملتها و کشورها سیر کند نیاز دارد.

در مَثَل آمریکا توان آن را ندارد که یک نظام سیاسى توتالیتر برخاسته از تکنولوژى ارتباطات و اطلاعات را بر ژاپن بار کند. علت آن هم در این است که تکنولوژى پیشرفته انسان را توانا ساخته تا فضاهاى روشن و جدیدى را براى خود بگشاید و رویه هاى نادیدنى را دیدنى کند آزمایشهاى گوناگون انجام دهد و به اطمینان خویش بیفزاید به عقلانیت تکیه کند ولى جزمى بودن را از آن بستاند چنانکه در ابتدا مدرنیته به آن پیوند خورده بود. در این حالت بى گمان تکنولوژى از آن رو که شکل ویژه اى از دانش است و هم از این جهت که ابزار و بستر مناسب را براى به کار بستن اختیار فراهم مى آورد (سازو کار این مسأله پیش تر بیان شد) نقشى کلیدى در پیدایى اختیار و به پیروى آن آزادى در شخصیت انسان پیدا مى کند. تکنولوژى در مرحله فراصنعتى بى اندازه رشد کرده و کمال یافته است. این گمان در جامعه هایى بُرد بیش ترى دارد که از نظر مادى نگرانى نداشته اما از نظر اطلاعات و ارتباطات از گسترش بایسته بى بهره باشند.

دستگاه برش لیزر مس

2. توتالیتر شدن نظام از سوى نظام آگهى رسانى آغاز مى گردد به این معنى که در جامعه هاى انفورماتیک گسترش پخش و آموزش همگانى آگاهى ها انجام گرفته و مشکلى ندارد ولى دستیابى آزادانه و برابر همه به آگاهى ها هنوز قضیه اى حل ناشده است. به این ترتیب نظام سیاسى به سوى توتالیتر شدن حرکت خواهد کرد. اما باید درنگ کرد که این گونه توتالیتریسم چگونه ممکن است. ضایعات ناشی از برش میتواند هزینه ها را افزایش دهد زیرا ورق های مسی و به طور کلی فلز مس از فلزات گران بها محسوب میشود که از این رو هر گونه ضایعاتی که از برش حاصل میشود میتواند هزینه ها را افزایش دهد. در مطلب بالا به این موضوع اشاره شد که با استفاده از تجهیزات و دستگاه های مدرن و پیشرفته از بروز هر گونه نقصی در هنگام برش جلوگیری به عمل می آید اما این تنها مزیتی نیست که با استفاده از این تجهیزات ایجاد میشود و مزیت های دیگری را نیز به همراه دارد. برش لیزر مس با پیشرفته ترین دستگاه های برش لیزر در برخی از شرکت ها و مجموعه هایی که در زمینه برش لیزر فعالیت میکنند با هزینه های کمی انجام میشود که این موضوع باعث شده تا صنایعی که به هزینه های تولید اهمیت زیادی میدهند به دنبال چنین مراکزی برای برش لیزر باشند.

᠎This art​icle w᠎as c reat ed with GSA  Content Gen erator Dem᠎ov᠎er​sion.

اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات بسیار بیشتر در مورد برش مس با لیزر لطفا به بازدید از وب سایت ما.

درباره ی admin_asooweb

مطلب پیشنهادی

صفحه مورد نظر یافت نشد.

[ad_1] شاید آدرس را از دست داده اید. شما به طور خودکار به صفحه اصلی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.